Följ Sparbanksgruppen i Finland

Dokument

Sparbanksgruppens bokslutskommuniké

Sparbanksgruppens bokslutskommuniké

Dokument   •   2020-02-14 07:15 CET

Konjunkturöversikt för hushåll, januari 2020

I Sparbankens konjunkturöversikt granskas rådande fenomen i Finlands ekonomi, vilka påverkar särskilt hushållens ekonomiska situation. Dessa är bland annat arbetsmarknadsläget, utvecklingen av inkomstnivåerna, prisstegringen, bostadsmarknadsläget samt hushållens skuldsättningsgrad och faktorer som påverkar tillgångarna.

Konjunkturöversikt 4/2018

Konjunkturöversikt 4/2018

Dokument   •   2018-12-11 07:00 CET

Det finns nu klara tecken på att den ekonomiska tillväxten i Finland avmattas, berättar Sparbankens färska konjunkturöversikt. Detta stöder bland annat exportens och investeringarnas svaga utveckling samt de falnande utsikterna för byggandet och bostadshandeln. Även i hela världsekonomin har tillväxten blivit klart långsammare, men någon ny recession syns ännu inte.

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1–30.6.2018
Konjunkturöversikt 2/2018

Konjunkturöversikt 2/2018

Dokument   •   2018-06-07 08:00 CEST

Konjunkturöversikt 1/2018

Konjunkturöversikt 1/2018

Dokument   •   2018-03-08 08:00 CET

Så Sparar Finland 2016

Så Sparar Finland 2016

Dokument   •   2016-10-31 08:30 CET

Så Sparar Finland 2016

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Sparbanksgruppen: Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Sparbanken Fastighetsaktie Europa

Sparbanken Fastighetsaktie Europa

Dokument   •   2016-04-22 09:24 CEST

Bättre Finland 2016

Bättre Finland 2016

Dokument   •   2016-04-13 07:29 CEST