Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Coronakrisen driver fram det digitala språnget på den finska bostadsmarknaden

Coronakrisen driver fram det digitala språnget på den finska bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 05:50 CET

Coronavirusepidemin påverkar hela vårt samhälle, även bostadshandeln. Sb-Hem har sett över sina rutiner och sina interna anvisningar med beaktande av statsrådets rekommendationer och de myndighetsbestämmelser som har trätt i kraft i syfte att skydda riskgrupperna och förhindra att viruset sprids.

​Centralbankernas stimulerande penningpolitik stöder investeringsavkastningen, men risken för stora marknadsrörelser har ökat

​Centralbankernas stimulerande penningpolitik stöder investeringsavkastningen, men risken för stora marknadsrörelser har ökat

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2015 06:13 CEST

​Centralbankernas stimulerande penningpolitik stöder investeringsavkastningen ännu till slutet av detta år, men risken för stora marknadsrörelser har ökat, säger Petteri Vaarnanen.

Nya Sparbanksgruppen går med stark kapitalbasen och framgångsrik in i år 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 08:00 CET

​För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Helsingfors snedvrider hela landets bostadsprisstatistik

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Helsingfors snedvrider hela landets bostadsprisstatistik

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2013 07:00 CEST

”Bostadsmarknaden i Finland präglas av en kraftig regional differentiering. I Helsingfors ligger priserna på en helt egen nivå jämfört med vilket annat marknadsområde som helst. Riksomfattande prisstatistik ger därför en vilseledande bild av prisutvecklingen på den finländska bostadsmarknaden”, bedömer Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt augusti 2013: Finland sjunker - fem botemedel för ny uppgång

Sparbanksgruppens marknadsöversikt augusti 2013: Finland sjunker - fem botemedel för ny uppgång

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2013 08:01 CEST

”Finland har fallit i en grop. Förra veckan fick för första gången på länge positiva ekonomiska siffror från eurozonen men oss nådde vändningen ännu inte. Vi är ändå hoppfulla. Vi tror att Finland lyckas ta sig upp igen senast i slutet av året”, bedömer Sparbanksgruppens marknadsstrateg Miska Kuhalampi.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt februari 2013

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2013 08:00 CET

Euroområdet genomgår en recession. Ekonomin backar i början av år 2013, årets tredje kvartal ligger nära noll och under årets sista kvartal börjar återhämtningen. En stärkt euro kan emellertid äventyra uppgången. Euroområdet, USA och Japan strävar efter att försvaga sina valutor genom låga räntor och stimulerande penningpolitik. Euron borde också bli svagare, inte starkare.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt

Sparbanksgruppens marknadsöversikt

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2012 08:01 CEST

I lösningen av eurokrisen riktas uppmärksamheten mot ECB:s åtgärder och den eventuellt kommande strukturen där problemländerna ansöker om ett stödpaket och förbinder sig till villkoren för det, varefter ECB köper ländernas skuldebrev på andrahandsmarknaden. Villkor borde ställas för bankernas tillgång till centralbankspengar. Långivningen till konsumenter och företag borde öka.