Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbankernas Kapitalförvaltning: Maj var en lugnare månad än fruktat på placeringsmarknaden

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 08:31 CEST

Enligt gammal tro på placeringsmarknaden ska man sälja sina aktier i maj och bli och vänta på bättre tider. I maj 2015 förekom fenomenet inte bland investerarna.

Efter en lång uppgång på placeringsmarknaden fick vi i vår uppleva en betydande korrigeringsrörelse, med den inträffade redan i april. Rörelsen var kraftig framför allt på räntemarknaden när de långa räntorna steg snabbt. Också aktiekurserna sjönk på alla huvudmarknader.

Petteri Vaarnanen som är direktör för Sparbankernas kapitalförvaltning tror att den i sig kraftiga uppgången i räntenivån från den historiskt låga nivån är tillfällig och att ECB:s stimulerande penningpolitik håller de långa räntorna på en låg nivå ännu en god stund. Eurons värde kommer enligt honom att återta sin nedgående trend. I fråga om placeringar på tillväxtmarknaderna anser han att utsikterna också har förbättrats.

- Den låga värderingsnivån och svagare dollarn har lockat investerare till tillväxtmarknaderna. Särskilt god avkastning har man under våren fått på aktieplaceringar på tillväxtmarknaderna, anmärker Vaarnanen.

- Trots de kraftiga svängningarna som började på räntemarknaden i april är stämningen på aktiemarknaden relativt lugn. Enligt vår syn är aktiernas värdering fortfarande relativt attraktiv fastän marknadens prissättning historisk sett är på väg i en mera utmanande riktning. Vi ser ingen risk att aktiepriserna snabbt skulle börja sjunka trendmässigt. Investerarna har ett begränsat antal lockande alternativ i den rådande omvärlden.

I Europa är företagen i god form
Enligt Vaarnanen har företagens globala resultatutveckling motsvarat marknadens förväntningar. 

- Beträffande de resultat som rapporterats för det första kvartalen kan vi konstatera att resultatökningen i Europa har varit mycket god (+ 14 %) på grund av den svagare euron och det förbättrade ekonomiska läget. I USA åter har tillväxten minskat (+ 2 %) på grund av följdverkningar av prisraset på oljan och den starkare dollarn. Företagsköpen har ökat globalt och nya bolag listas på marknaden.

Enligt Vaarnanen har man i företagslånen den senaste tiden inte sett några betydande ändringar i riskpremierna, med vilket avses den extra avkastning investerarna får av att de placerar i objekt med större risk än statsobligationer. 

- På räntesidan tror vi på High Yield-lån som är obligationslån som företag emitterat och som har en hög ränteavkastning eftersom bolagets kreditvärdighet är svag. Ränteplaceringar på tillväxtmarknaderna har gett bättre avkastning än statslånen på de mera utvecklade marknaderna.

Ekonomin i eurozonen återhämtar sig, i USA är det bättre drag på arbetsmarknaden
I USA fortsätter arbetslöshetsgraden att sjunka. Det senast publicerade talet var 5,4 procent.

- Lönerna stiger långsamt men å andra sidan hjälper det lägre priset på råolja konsumenterna. Tillväxttalen för det första kvartalet som var sämre än väntat tyder på att produktivitetsutvecklingen har blivit långsammare i USA. Vår uppfattning är att den långsammare ekonomin var en tillfällig fas som begränsade sig till ett kvartal, säger Vaarnanen.

Eurozonens BNP ökade under det första kvartalet snabbast sedan år 2011.

- Tillväxten fördelade sig ojämnt på de olika eurostaterna. Frankrike överraskade positivt medan tillväxten i Tyskland blev lägre än väntat. Problemet är fortfarande den låga inflationen. Den uppgång i realräntorna som vi såg i början av maj sätter press på centralbanken.

Läget i Grekland väntar fortfarande på en lösning den närmaste tiden. Enligt Vaarnanen är det sannolikt att Grekland kommer till en tillfällig lösning med gäldenärerna.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.