Följ Sparbanksgruppen i Finland

​​Sparbankernas Centralbank skaffar 500 miljoner euro på den internationella finansmarknaden

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2015 15:31 CEST

Sparbankernas Centralbank emitterade idag ett senior icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner euro som förfaller till betalning den 6 maj 2020.

Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri ser lånet som en ny central milstolpe för den nya Sparbanksgruppen och Sparbankernas Centralbank som inledde sin verksamhet i vid årsskiftet.

- Vi kanaliserar nu medel som vi får från den internationella finansmarknaden och utländska investerare till såväl hushållens bolån som sm-sektorns investeringsbehov. På detta sätt vill vi göra vår insats för att öka den ekonomiska aktiviteten i Sparbankernas ekonomiområden, säger Kämäri.

Sparbankernas Centralbanks vice verkställande direktör Kai Brander påminner om att låneemissionen var en framgång.

- Redan vid de investerarrelationsmöten som ägde rum före lånet märkte vi att investerarna var mycket intresserade. Fastän räntenivån är historiskt låg deltog en stor mängd investerare – sett såväl geografiskt som till investerartyp var fördelningen representativ, kommenterar Brander efter prissättningen av lånet. 

Lånetiden för referenslånet i euro är fem år och lånet har en fast årlig kupongränta. Det prissattes 83 räntepunkter över 5 års euroswapräntan och lånets kupongränta är 1,00 %. Den högklassiga teckningsbokens storlek var 1,1 miljarder euro och i boken fanns 115 investerare. 

Lånet emitterades inom Sparbankernas Centralbanks nya EMTN-program och det är listat på Dublins värdepappersbörs.

Låneemissionen arrangerades av Nordea, Crédit Agricole och LBBW.

Mer information:
Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358500688222
Sparbankernas Centralbanks vice verkställande direktör Kai Brander, kai.brander@saastopankki.fi, +358207032450

Sparbankernas Centralbank Finland Abp hör till sammanslutningen av sparbanker och är medlem i sammanslutningens centralinstitut Sparbanksförbundet anl. Sparbanksgruppens Centralbank har till uppgift att säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och upplåning. Den anskaffar medel och opererar på gruppens vägnar på penningmarknaden och kapitalmarknaden och svarar för clearingen. Centralbanken svarar också för utjämningen av likviditeten inom gruppen.

Mer information om Sparbanksgruppen finns på www.sparbanken.fi.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.