Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbankernas Centralbank fick kreditvärderingen "A-" av Standard & Poor’s

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2015 16:28 CEST

Den 7 april 2015 beviljade kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's Rating Services (S&P) Sparbankernas Centralbank Finland Abp den långfristiga kreditriskvärderingen (investment grade) "A-" och den kortfristiga kreditriskvärderingen "A-2". Scenarierna är negativa. Centralbanken är ett centralt kreditinstitut för Sparbanksgruppen.

Enligt S&P:s kriterier avspeglar den beviljade värderingen den gjorda bedömningen av bland annat Sparbanksgruppens affärsställning, ekonomiska resultat, kapital- och likviditetsbuffertar, riskprofil och upplåning.

Orsaken till de negativa scenarierna som S&P förutspått är Finlands samhällsekonomi och dess eventuella konsekvenser för banker i Finland. Införandet av EU-regler pågår fortfarande, bland annat när det gäller bankunionen och investeraransvaret, vilket också avspeglas i S&P:s scenarier.

Pasi Kämäri, Sparbanksförbundets verkställande direktör, anser att kreditvärderingen för den nya Sparbanksgruppen, som inledde sin verksamhet vid årsskiftet, och Sparbankernas Centralbank är en viktig milstolpe.

– Vi är mycket nöjda med att få en god internationell kreditriskvärdering. Detta stöder vår syn på Sparbanksgruppen som ett starkt och utomordentligt alternativ för både inhemska och internationella kapitalinvesterare. Kreditvärderingen är inte enbart en viktig kvalitetsgaranti utan förbättrar också vår position på skuldkapitalmarknaden och hjälper på så sätt oss att sprida våra skuldfinansieringskällor. Därför inleder vi enligt våra planer ett program för återfinansiering utan säkerhet i vår.

Kämäri påpekar att Sparbanksgruppens mål är att erbjuda finländska privathushåll och företag ett starkt bankalternativ som finns nära kunden och som har genuint intresse för sina kunder.

– De senaste åren har vi på ett systematiskt sätt byggt upp en konkurrenskraftig bankgrupp för våra kunder. Den internationella kreditvärderingen är en del av detta arbete. Jag är mycket nöjd med Sparbanksgruppens framsteg.

Sparbankernas Centralbank Finland Abp hör till sammanslutningen av sparbanker och är medlem i sammanslutningens centralinstitut Sparbanksförbundet anl. Sparbanksgruppens Centralbank har till uppgift att säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och upplåning. Den anskaffar medel och opererar på gruppens vägnar på penningmarknaden och kapitalmarknaden och svarar för clearingen. Centralbanken svarar också för utjämningen av likviditeten inom gruppen.

Mer information om Sparbanksgruppen finns på www.sparbanken.fi.

Mer information:

Verkställande direktör Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358500688222

www.saastopankki.fi/saastopankkiryhmä

Utifrån den ekonomiska information som Sparbanksgruppen publicerade den 27 februari 2015 uppgick gruppens resultat före skatt till 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 46,6 miljoner euro 2014. Vid utgången av året uppgick gruppens balansomslutning till 8,4 miljarder euro. Sammanslutningen av sparbanker hade en stark kapitalstruktur: kapitaltäckningen var 18,64 procent och kärnprimärkapitalkvoten 16,88 procent. Sammanslutningen av sparbanker och den nya Sparbanksgruppen inledde verksamhet den 31 december 2014.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.