Följ Sparbanksgruppen i Finland

Sparbankens Sparbarometer 2011: Tron på den egna ekonomin vacklar och planer görs på kortare sikt

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2011 10:13 CET

Nästan en fjärdedel (23 %) av finländarna tror att den egna ekonomin kommer att försämras under de kommande 12 månaderna och en knapp tredjedel (30 %) planerar sin ekonomi för högst 3 månader framåt. Resultaten framgår av Sparbankens Sparbarometer som genomförds i september och oktober 2011. Siffrorna har försämrats klart jämfört med ifjol, när bara 16 % trodde att deras ekonomi skulle försämras och 25 % planerade sin ekonomi lika kortsiktigt, dvs. för högst 3 månader framåt.

– Det är oroväckande att känslan över att ha den egna ekonomin under kontroll har minskat så här klart. Det är uppenbart att de dystra ekonomiska nyheterna har ingett en känsla av kraftlöshet bland dem som svarade, vilket återspeglas i hanteringen av de egna penningfrågorna, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

– Därtill uppger allt färre finländare att de tänker börja spara eller placera, eller spara eller placera mer under de närmaste 12 månaderna. I år sade 36 % av dem som svarade att de inte kommer att börja spara eller spara mer, medan motsvarande andel i fjol var 30 %.

23 % av finländarna tänker ändra eller har ändrat sitt spar- eller placeringsbeteende på grund av det osäkra läget i världsekonomin. Den här gruppen består framför allt av män under 35 år. De tänker antingen spara mer, sälja eller placera om sina placeringar, sätta sig in i placeringsverksamheten eller så ser de sig om efter möjligheter att dra fördel av de sjunkande kurserna. Å andra sidan meddelar 77 % att osäkerheten i ekonomin inte påverkar dem över huvudtaget. I denna grupp är de flesta kvinnor.

– Den vanligaste motiveringen var att frågan inte var aktuell för den som svarade. Största delen av spararna fortsätter alltså att spara som hittills utan att låta sig påverkas av det allmänna läget. Å andra sidan konstaterar en stor del av dessa att de inte alls har råd att spara, och att det ekonomiska läget därför inte har någon betydelse, förklarar Kämäri.

Placerare och de som lever ur hand i mun skiljer sig från mängden

Av finländarna får 70 % sin ekonomi att gå ihop så att det blir pengar över att spara. Vanligast är detta bland personer över 60 år (74 %). Allt fler finländare skulle gärna spara eller placera mer, över 200 euro i månaden. En dryg tredjedel av finländarna vill spara över 200 euro i månaden, då bara under en fjärdedel svarade så här för ett år sedan. Det är särskilt män som vill och kan spara mer: av 50–59-åriga män önskar 49 % att de skulle kunna spara eller placera mer än 200 euro i månaden, och av dessa uppgav 41 % att de också kan göra det. Av män över 60 år meddelade 47 % att de kan spara ifrågavarande belopp.

Å andra sidan sparar 30 % av finländarna inte alls. 6 % säger att de inte ens vill spara, och 14 % att de inte kan spara även om de skulle önska det. Särskilt kvinnor under 35 uppger att de inte sparar. På frågorna om olika former av sparande svarade 29 % att de inte använder sig av andra former för sparande och placering än ett dagligkonto.

– Bland dem som svarade skiljer sig två ytterligheter klart från mängden. Den ena ytterligheten utgörs av finländare, oftast över 50 år, som redan har samlat på sig förmögenhet. De placerar regelbundet och sparsummorna är högre än genomsnittet. Den andra ytterligheten består av unga och personer med liten inkomst som lever ur hand i mun. De gör inte upp några planer för hanteringen av ekonomin och anser inte att de kan spara. Om de kan spara är summan oftast mindre än 50 euro i månaden, analyserar Kämäri.

– Resultaten kan också tolkas på ett positivt sätt. Trots allt sparar ju 70 % av finländarna och allt fler önskar att de kunde spara mer. Men viljan att spara omsätts inte alltid i praktiken. Finländarna vill spara mer, men gör det ändå inte. I det hänseendet är resultatet detsamma som i fjol, konstaterar Kämäri.

– I offentligheten talas det också mycket om etiska placeringar. Enligt barometern strävar 17 % efter att placera på ett etiskt sätt. För 44 % är etiken inte viktig. Den här aspekten undersöktes inte i fjol men jag tror att de etiska grundernas betydelse har ökat på senare år.

Sparandet måste ha ett mål

lFör att spara regelbundet upplever finländarna att de, förutom bättre inkomster, behöver ett klart mål för sparandet, såsom en semesterresa, en bostad eller trygghet för ålderdomen och framtiden. Små inkomster och stora utgifter är de största hindren för regelbundet sparande. Å andra sidan svarade många att det inte fanns några hinder. Det här var den tredje vanligaste fritt formulerade kommentaren (12 %) som gavs i undersökningen.

Ungdomar frågar råd även av vänner och föräldrar

Finländarna frågar råd om olika sätt att spara och placera främst av personalen på banken, och söker information på bankens egen webbplats, dagstidningar och ekonomiska tidskrifter samt övriga webbplatser. Jämfört med barometern år 2010 har banktjänstemännens och webbsidorna bevarat sin starka ställning. Personer under 35 år sätter mer värde än genomsnittet på vänner, bekanta och föräldrar som informationskällor. Något överraskande visar barometern att diskussionsspalter och sociala medier på Internet är de minst viktiga informationskällorna.

Sparbarometern är en del av programmet under Sparsamhetsveckan

Sparbankens Sparsamhetsbarometer är en del av firandet av Världsspardagen. Undersökningen genomfördes nu för andra gången och kommer i fortsättningen att göras årligen. Sparbankerna firar Sparsamhetsveckan 31.10–4.11.2011 med olika kampanjer och evenemang i anknytning till sparsamhet. I vissa banker började firandet redan förra veckan.

Syftet med Sparsamhetsveckan är att främja sparsamhet och ekonomiskt välstånd bland barn och ungdomar och deras familjer. Sparsamhetsveckan härrör från sparbankskongressen i Milano år 1924 när man beslöt att börja fira Världsspardagen (World Savings Day) den sista dagen i oktober varje år.

I Finland har Sparbankerna firat Sparsamhetsvecka sedan år 1926. Att främja sparandet är sparbankens särskilda ändamål enligt sparbankslagen.

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri (09) 5480 5240 eller 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Sparbankens Sparbarometer följer upp finländarnas attityder gentemot sparande och hanteringen av den egna ekonomin. Enkäten genomfördes elektroniskt med hjälp av en riksrepresentativ konsumentpanel i september-oktober 2011. Enkäten genomfördes av Value Clinic Oy och omfattade 1 472 personer. Målgruppen för Sparbarometern är finländare som har fyllt 15 år och äldre.

Bilaga på finska: Säästöpankin Säästämisbarometrin 2011 tulosesitys (pdf) 

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.