Följ Sparbanksgruppen i Finland

​Pengar, tid och ett gott liv: så här skulle finländaren göra om det fanns tillräckligt med pengar

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 05:18 CET

I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren 2015 och den besvarades av 12 629 personer. Enkäten genomfördes nu för första gången och den handlade om människors drömmar i anslutning till pengar.

Om pengarna inte längre var något bekymmer och man var ekonomiskt oberoende är finländarnas största dröm att skaffa sig sin drömbostad. Så svarade drygt 37 procent av dem som besvarade enkäten. Nästan lika populärt var det att resa runt i världen (36 %). Nya större anskaffningar som bil eller båt skulle nästan 29 procent göra. Flera än var fjärde skulle ta ett sabbatsår eller börja jobba mindre.

Svaren varierade stort i fråga om hur mycket pengar man skulle behöva för ett ekonomiskt oberoende liv och för att förverkliga drömmar. Medianen var ca 100 000 euro.

Få skulle helt sluta jobba
Bara 8,5 procent av finländarna skulle sluta jobba helt. De 55–65-åringar som fortfarande är i arbetslivet var mera beredda att minska på arbetet, men också av dem skulle bara under 18 procent sluta jobba helt. En knapp tredjedel av dem skulle förkorta sin arbetstid och ta sabbatsledigt. Överlag är 45–55-åringarna (39 %) och 31–44-åringarna de som oftare än andra skulle förkorta arbetstiden eller ta sabbatsledigt.

Var tionde finländare skulle börja studera. Utomlands skulle 6,3 procent flytta, 6,5 procent skulle byta bransch och 5,6 procent arbetsplats. En procent av dem som svarade, dvs. 128 personer, skulle avsluta sin parrelation om de ekonomiska bekymren försvann.

De som är över 55 är mest nöjda med nuläget
Av dem som svarade skulle var femte inte göra några större förändringar i sitt liv fastän de ekonomiska hindren skulle försvinna eftersom allt redan nu är bra.

Med ålder tycks man bli nöjdare: 38 procent av dem som fyllt 65 skulle inte göra några större förändringar även om penningkranarna öppnades. Redan av 55–65-åringarna är var fjärde nöjd som det är. Bland de yngre däremot är siffran mycket mindre. De som bor i huvudstadsregionen är mera redo att förändra sitt liv om pengarna inte är något problem; färre än 15 procent tyckte att allt var bra som det är.

Studerande och unga reser iväg
Särskilt studerande (59 %) och unga skulle resa runt i världen. När över hälften av dem som är under 31 skulle ge sig i väg på en längre resa skulle ca tre fjärdedelar av dem som fyllt 55 stanna hemma.

De som är unga och de som bor i huvudstadsregionen skulle oftare än andra åka utomlands för en längre tid, byta bransch eller börja studera. Större anskaffningar skulle uttryckligen de som är trettio och yngre göra. Också i fråga om bostadsdrömmar fanns det stora skillnader mellan dem som svarade: där som över 60 procent av 19–30-åringarna skulle skaffa sin drömbostad skulle bara en dryg fjärdedel av över 55-åringarna göra det.

Av dem som är under trettio skulle var fjärde bli företagare om man inte behövde bekymra sig över var pengarna kommer från; av dem som är över 55 skulle bara 5 procent bli företagare. Av männen och dem som bor i huvudstadsregionen skulle över 15 procent bli företagare, när det riksomfattande genomsnittet var 12 procent.

Männen drömmer om båtar eller bilar, kvinnorna om studier eller byte av bransch
De största skillnaderna mellan könen hänger ihop med anskaffningar: flera än var tredje man skulle göra en större anskaffning som en bil eller båt, av kvinnorna var fjärde. Kvinnorna skulle oftare än männen börja studera eller byta bransch eller arbetsplats, männen åter skulle oftare helt sluta jobba. Männen skulle lite oftare bli företagare (15 %, kvinnorna 10 %).

Männen var också oftare än kvinnorna nöjda med sakerna som de är nu. Nästan var fjärde sade att de inte skulle ändra något större i sitt liv även om de fick mycket pengar. Av kvinnorna svarade 17 procent så.

Folk i huvudstadsregionen vill ha sin drömbostad
Där som över hälften av befolkningen i huvudstadsregionen skulle skaffa sin drömbostad om de ekonomiska hindren undanröjdes stannade genomsnittet i hela landet på 37 procent och i norra Finland och Lappland på bara en tredjedel av dem som svarade.

Över hälften av finländarna hoppas att de någon gång ska kunna förverkliga sin dröm i anslutning till pengar och 17 procent trodde att det säkert skulle gå så. En dryg fjärdedel var säker på att det bara är fråga om önskedrömmar som inte kommer att uppfyllas.

Enkäten Pengar, tid och ett gott liv vill ta reda på finländarnas spardrömmar
Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv gjordes sommaren 2015. Den besvarades av 12 629 personer. Sparbanken genomförde enkäten nu för första gången och utöver drömmar kring pengar frågade vi vad finländarna sparar till.

Ytterligare information:
Sparbanksgruppens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä (katja.ankila@saastopankki.fi), tfn 050 5444 456
Sparbanksgruppens kommunikationschef Teemu Salmi (teemu.salmi@saastopankki.fi), tfn (050) 410 2141

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 23 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank Abp och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1150 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.