Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Sparbanksgruppens marknadsöversikt

Sparbanksgruppens marknadsöversikt

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2012 08:01 CEST

I lösningen av eurokrisen riktas uppmärksamheten mot ECB:s åtgärder och den eventuellt kommande strukturen där problemländerna ansöker om ett stödpaket och förbinder sig till villkoren för det, varefter ECB köper ländernas skuldebrev på andrahandsmarknaden. Villkor borde ställas för bankernas tillgång till centralbankspengar. Långivningen till konsumenter och företag borde öka.

Finlands äldsta bankgrupp – Sparbankerna 190 år

Finlands äldsta bankgrupp – Sparbankerna 190 år

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2012 10:00 CEST

Sparbanksgruppen fyller 190 år nästa vecka. Sparbanken i Åbo var landets första Sparbank. Beslutet om att grunda banken togs den 21 augusti 1822 och banken invigdes den 4 januari 1823. Att en Sparbank grundades betydde att det blev möjligt för vanligt folk att sätta in pengar och ta lån. Sparbanksrörelsen stödjer sig alltjämt på sparbanksideologin, att främja individens och samhällets välfärd.

Tommi Rytkönen ny VD för Nooa Sparbank

Tommi Rytkönen ny VD för Nooa Sparbank

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2012 11:00 CEST

Ekon. mag, MBA Tommi Rytkönen (45) har utnämnts till ny verkställande direktör för Nooa Sparbank som fungerar i huvudstadsregionen. Han tillträder den 1 september 2012.

Eräjärven Säästöpankki och Längelmäen Säästöpankki planerar en fusion

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2012 10:00 CEST

Sparbankerna i Eräjärvi och Längelmäki förhandlar om att gå samman. Fusionsplanen undertecknades den 12 juni 2012 och principalerna fattar det slutliga beslutet i september. Om beslutet blir positivt inleder den nya banken sin verksamhet om ungefär ett år. Dess huvudkontor placeras i Orivesi.

Sparbankernas kundlojalitet en av de bästa

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2012 09:16 CEST

Sparbankerna har utsetts till tredje bästa företag i undersökningen Asiakkuusindeksi 2012 (kundrelationsindex) som genomfördes av Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto och konsultbyrån Avaus. Priserna utdelades på ett kvällsevenemang torsdagen den 19 april 2012.

Sb-prime sjunker till 1,50 procent

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2012 09:19 CEST

Sparbankernas primeränta, Sb-prime, sjunker 10.4.2012 från 1,70 procent till 1,50 procent. Sparbanksförbundets styrelse fattade beslut om saken idag. Sänkningen av primeräntan beror på att marknadsräntorna har sjunkit och på Sparbanksgruppens syn att räntenivån kommer att förbli låg tillsvidare.

Sparbanksförbundets årsmöte: förvaltningsrådets sammansättning förnyas

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2012 09:21 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 15 mars 2012 beslutade förnya sammansättningen av förbundets förvaltningsråd. Dessutom fastställde mötet bokslutet för 2011 och budgeten för 2012. I anslutning till årsmötet hölls Nooa Sparbanks, Sp-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor den 16 mars 2012.

Sparbankernas stiftelser beviljade 85 000 euro i stipendier

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2012 09:36 CET

Sparbankernas Forskningsstiftelse och Kluuvin Säätiö har beviljat 85 000 euro i stipendier till forskare och forskningsprojekt. Dessutom beviljades 16 000 euro i belöningar för utmärkta pro gradu-avhandlingar. År 2011 fick 19 forskare och 1 forskningsgrupp forskningstipendium. Sammanlagt fick alltså 20 mottagare i fem universitet ett stipendium. Pro gradu-belöningar fick 11 personer.

Sparbanken – alltid vid Din sida är kundlöftet i vår nya reklam

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2012 09:37 CET

”Säästöpankki auttaa aina” sjöng man i reklamen ända fram till 1990-talet, tills den smittande refrängen fick ge rum för nya idéer. Den här bekanta frasen tas till heders igen i Sparbankens finskspråkiga reklam, lika smittande som tidigare. Frasens svenska version har tagits fram i ny form i de svenskspråkiga Sparbankerna. Den är nu ”Sparbanken – alltid vid Din sida”.

NetPosti ingår nu i Sparbankernas Internetbank

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2012 09:40 CET

Postens tjänst NetPosti har anslutits till Sparbankernas Internetbank. Med hjälp av Internetbanken och NetPosti kan kunderna ta emot, betala och arkivera fakturor och andra viktiga meddelanden enkelt och smidigt. Kundernas viktiga meddelanden finns avgiftsfritt och systematiskt arkiverade i sju år på ett och samma ställe.

Sb-Hem erövrar Finland – den nya kedjan snart på 40 orter

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2011 10:26 CET

Sparbankernas fastighetsförmedlingskedja Sb-Hem som grundades i december 2010 växer fenomenalt. Bolaget som verkar på franchisingbasis öppnade sitt första kontor i april 2011 i Mäntsälä. För tillfället verkar det redan på 28 orter och på 12 orter finns det avtal om inledande av verksamhet. Sb-Hem-företagen sysselsätter nu ca 100 personer.

23.11.2011 Finansieringsbranshen nådde enighet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2011 10:24 CET

FC:s pressmeddelande 22.11.2011: Finansieringsbranschen nådde enighet i kollektivavtalstvisten

Sparbankernas verksamhet under en eventuell strejk och lockout

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2011 10:21 CET

Fackförbundet Pro och de Högre Tjänstemännen YTN har utfärdat strejkvarsel för en arbetskonflikt inom finansieringsbranschen den 23–30 november 2011. Som motdrag har Finansbranschens utlyst lockout den 25–30 november 2011 om inte förhandlingssituationen löses före det.

Sparbankens Sparbarometer 2011: Tron på den egna ekonomin vacklar och planer görs på kortare sikt

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2011 10:13 CET

Nästan en fjärdedel (23 %) av finländarna tror att den egna ekonomin kommer att försämras under de kommande 12 månaderna och en knapp tredjedel (30 %) planerar sin ekonomi för högst 3 månader framåt. Resultaten framgår av Sparbankens Sparbarometer som genomförds i september och oktober 2011.

Sb-Hem: Bostädernas kvalitet förklarar prissvängningarna i bostadshandeln

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2011 10:09 CEST

Sb-Hem har undersökt handeln utförd av förmedlare utgående från Logicas material och den egna förmedlingsverksamheten i 2010 och de två första kvartalen 2011. Analyserna visar att prisvariationerna på olika orter förklaras av att kvadratpriserna på höghuslägenheter avviker från varandra och bara delvis på förändringar i konsumentbeteendet.

Lättare för kunderna att hålla ordning på sin ekonomi - NetPosti integreras i Sparbankernas Internetbank

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2011 10:03 CEST

Sparbanksförbundet och Itella Postens NetPosti-tjänst har ingått ett samarbetsavtal enligt vilket NetPosti-tjänsten ansluts till Sparbankernas Internetbank. Tjänsten blir tillgänglig för Sparbankskunderna före utgången av år 2011.

Vinnarna i kundnöjdhetsenkäten

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2011 10:01 CEST

Sparbankernas kundnöjdhetsenkät som genomfördes på nätet i våras besvarades av 16 400 kunder. Bland alla som svarade utlottades tre fondgåvor värda 100 euro. De lyckliga vinnarna har fått sina vinster.

De 10 första affärerna i fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem har öppnat

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2011 09:58 CEST

Sparbankernas nya fastighetsförmedlingskedja Sb-Hem har öppnat sina 10 första affärer. Den första Sb-Hem-affären startade i Mäntsälä den 18 april 2011. De nio följande finns i S:t Michel, Heinola, Villmanstrand, Nyslott, Orimattila, Imatra, Kouvola, Lammi och Tuulos.