Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Sparbanksgruppens januari-september: Sparbanksgruppens rörelsevinst bättre än väntat

Sparbanksgruppens januari-september: Sparbanksgruppens rörelsevinst bättre än väntat

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2013 08:00 CET

Sparbankerna gjorde ett bättre resultat än väntat. Samtidigt har våra resultatförväntningar för hela året svängt. Ännu i resultatöversikten för januari-juni trodde vi att gruppens resultat för 2013 skulle bli en aning svagare men nu väntar vi oss att det förbättras märkbart. Vi bedömer att rörelseresultatet för 2013 stiger till ca 75 miljoner euro (67,1 milj. euro 2012) d.v.s. över 10 %.

 Nu är det modernt att spara, bostäder och fonder intresserar

Nu är det modernt att spara, bostäder och fonder intresserar

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2013 08:00 CET

Sparbankens Sparbarometer 2013: Allt flera finländare sparar eller planerar att börja spara och samtidigt har de summor vi sparar per månad stigit och intresset för olika spar- och placeringsformer ökat. Särskilt investeringsbostäder och fonder lockar allt mera. Detta framgår ur Sparbankens Sparbarometer som genomfördes i september-oktober.

Sociala medier till hjälp - Sparbankerna förverkligar människors önskningar

Sociala medier till hjälp - Sparbankerna förverkligar människors önskningar

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2013 08:30 CET

Sparbankerna ger folk äkta inflytande på de sociala medierna. Vem som helst kan påverka ansvarsfullt i de sociala medierna och rösta hur Sparbankerna ska använda sina vinstmedel.

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Helsingfors snedvrider hela landets bostadsprisstatistik

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Helsingfors snedvrider hela landets bostadsprisstatistik

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2013 07:00 CEST

”Bostadsmarknaden i Finland präglas av en kraftig regional differentiering. I Helsingfors ligger priserna på en helt egen nivå jämfört med vilket annat marknadsområde som helst. Riksomfattande prisstatistik ger därför en vilseledande bild av prisutvecklingen på den finländska bostadsmarknaden”, bedömer Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt augusti 2013: Finland sjunker - fem botemedel för ny uppgång

Sparbanksgruppens marknadsöversikt augusti 2013: Finland sjunker - fem botemedel för ny uppgång

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2013 08:01 CEST

”Finland har fallit i en grop. Förra veckan fick för första gången på länge positiva ekonomiska siffror från eurozonen men oss nådde vändningen ännu inte. Vi är ändå hoppfulla. Vi tror att Finland lyckas ta sig upp igen senast i slutet av året”, bedömer Sparbanksgruppens marknadsstrateg Miska Kuhalampi.

Sparbanksgruppen ska bli ännu starkare

Sparbanksgruppen ska bli ännu starkare

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2013 08:00 CEST

Regleringen av finansbranschen som gradvis förnyas 2015–2019 stramar betydligt åt de finländska bankernas verksamhetsmöjligheter. Den är särskilt sträng mot bankernas inbördes fordringar och skulder och innehåller bl.a. höga likviditetskrav. Sparbanksgruppen har därför i god tid förberett sig för förändringarna.

Kunderna deltog i planeringen av Sparbankens nya kontor

Kunderna deltog i planeringen av Sparbankens nya kontor

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2013 07:45 CEST

De flesta av oss sköter sina bankärenden på andra ställen än i banken. Banken besöker vi sällan. Men när vi gör det ska allt fungera. Att kontoret är prydligt och angenämt är självklart. De gör det inte besöket unikt för det krävs något annat. Vi vill förnya Sparbankens kontor ur kundens synvinkel. Målet är att kunderna i Sparbanken kan sköta sina ärenden som det passar dem bäst.

Sparbankernas Bank Ab:s samarbetsförhandlingar slutförda

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2013 12:09 CEST

Sparbankernas Bank Ab:s samarbetsförhandlingar har slutförts och som resultat av dem sades 11 anställda upp. I banken arbetar i fortsättningen 16 personer.

Kirsi Autiosalo har utnämnts till Sparbanksförbundets riskhanteringsdirektör

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2013 08:00 CEST

Ekonomie magister Kirsi Autiosalo (42) har utnämnts till Sparbanksförbundets riskhanteringsdirektör från och med 20.5.2013. Autiosalos uppgift är att leda och koordinera Sparbanksförbundets riskhantering med målsättningen att främja Sparbankernas och Sparbanksgruppens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar.

Sparbankens försäkringar nu snabbt och enkelt i nätbutiken

Sparbankens försäkringar nu snabbt och enkelt i nätbutiken

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2013 13:02 CEST

Sparbanksgruppen har öppnat en nätbutik för försäkringar. Sparbankens försäkringar erbjuder kunderna en helt ny försäkringsupplevelse. Du kan skaffa försäkringar för dig och din familj när det passar dig bäst. Du vet hela tiden vilka försäkringar och hur omfattande skydd du håller på att skaffa – och vad de olika alternativen kostar. Nu lönar det sig att utnyttja introduktionsförmånen!

Sparbankernas Bank Ab inleder samarbetsförhandlingar

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2013 14:05 CEST

Sparbankernas Bank Ab (tidigare Itella Bank Ab) inleder samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen. Syftet med förhandlingarna är att minska antalet anställda med 11–13 personer. Banken sysselsätter för tillfället 29 personer.

Köpet av Itella Bank slutfört

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2013 14:04 CEST

Sparbankerna och Itella Abp har idag genomfört den aktieaffär som avtalades i mars och med vilket Sparbankerna köper Itella Bank Ab:s hela aktiestock av Itella Abp. Sparbankernas förvaltningsorgan har godkänt affären I och med affären får banken namnet Sparbankernas Bank Ab och Itella Banks 29 anställda övergår i Sparbankernas Banks tjänst som gamla arbetstagare.

Sparbankerna köper Itella Bank

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2013 09:04 CET

Sparbankerna köper Itella Bank Ab:s hela aktiestock av Itella Abp. Ändringen i ägandet av banken påverkar inte bankens kund- eller samarbetsavtal utan de fortsätter normalt. De 29 anställda som hör till Itella Banks personal övergår i den av Sparbankgruppens förvaltade banks tjänst som gamla arbetstagare.

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2013 13:05 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 14 mars 2013 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2012 och budgeten för 2013. I samband med årsmötet hölls Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.

Antti Toivanen utnämnd till verkställande direktör för Sb-Hem

Antti Toivanen utnämnd till verkställande direktör för Sb-Hem

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2013 08:00 CET

Tradenom Antti Toivanen (36) har utnämnts till verkställande direktör för Sb-Hem. Han tillträder den 25 februari 2013. Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som hör till Sparbanksgruppen. Antti Toivanen har lång erfarenhet av fastighetsförmedling. Till Sb-Hem kommer han från platsen som Huoneistokeskus affärsdirektör där han ansvarade för företagets hela affärsverksamhet i Finland.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt februari 2013

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2013 08:00 CET

Euroområdet genomgår en recession. Ekonomin backar i början av år 2013, årets tredje kvartal ligger nära noll och under årets sista kvartal börjar återhämtningen. En stärkt euro kan emellertid äventyra uppgången. Euroområdet, USA och Japan strävar efter att försvaga sina valutor genom låga räntor och stimulerande penningpolitik. Euron borde också bli svagare, inte starkare.

Samarbetet mellan Sparbankerna och Lokalförsäkring upphör

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2013 09:00 CET

Sparbanksgruppen och LokalTapiola-gruppen har undertecknat ett avtal om att samarbetet upphör.Samtidigt sålde LokalTapiola sin andel av Livförsäkringsbolaget Duo till Sparbankerna.I anknytning till att samarbetet upphör har man även i december 2012 gjort en avsiktsförklaring att försäkringsbeståndet överförs från Duo till LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Sparbankernas stiftelser beviljade 74 000 euro i stipendier

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2013 10:29 CET

Sparbankernas Forskningsstiftelse och Kluuvin Säätiö har beviljat 74 000 euro i stipendier till forskare och forskningsprojekt. Dessutom beviljades 7 500 euro i belöningar för utmärkta pro gradu-avhandlingar.

8 000 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

8 000 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2012 08:00 CET

Hela 7 946 finländare deltog i Sparbankernas omröstning om årets vinstmedel. Vårt varma tack till alla er som deltog! Vårt mål om 5 000 deltagare överskreds klart. Flest röster gavs i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Kuopio och Salo.

Sparbankens Sparbarometer 2012: Lånetak har oväntade effekter på sparandet och bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2012 08:00 CET

Nästan tre fjärdedelar (72 %) av dem som överväger att köpa sin första bostad hamnar i knipa om de själva måste finansiera tio procent av den första bostadens pris. Det är antingen omöjligt att skaffa en första bostad (18 %) eller anskaffningen måste skjutas upp tills man sparat tillräckligt (54 %). Resultaten framgår ur Sparbankens Sparbarometer som genomfördes i september-oktober 2012.