Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

Sparbankerna köper Itella Bank

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2013 09:04 CET

Sparbankerna köper Itella Bank Ab:s hela aktiestock av Itella Abp. Ändringen i ägandet av banken påverkar inte bankens kund- eller samarbetsavtal utan de fortsätter normalt. De 29 anställda som hör till Itella Banks personal övergår i den av Sparbankgruppens förvaltade banks tjänst som gamla arbetstagare.

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2013 13:05 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 14 mars 2013 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2012 och budgeten för 2013. I samband med årsmötet hölls Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.

Antti Toivanen utnämnd till verkställande direktör för Sb-Hem

Antti Toivanen utnämnd till verkställande direktör för Sb-Hem

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2013 08:00 CET

Tradenom Antti Toivanen (36) har utnämnts till verkställande direktör för Sb-Hem. Han tillträder den 25 februari 2013. Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som hör till Sparbanksgruppen. Antti Toivanen har lång erfarenhet av fastighetsförmedling. Till Sb-Hem kommer han från platsen som Huoneistokeskus affärsdirektör där han ansvarade för företagets hela affärsverksamhet i Finland.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt februari 2013

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2013 08:00 CET

Euroområdet genomgår en recession. Ekonomin backar i början av år 2013, årets tredje kvartal ligger nära noll och under årets sista kvartal börjar återhämtningen. En stärkt euro kan emellertid äventyra uppgången. Euroområdet, USA och Japan strävar efter att försvaga sina valutor genom låga räntor och stimulerande penningpolitik. Euron borde också bli svagare, inte starkare.

Samarbetet mellan Sparbankerna och Lokalförsäkring upphör

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2013 09:00 CET

Sparbanksgruppen och LokalTapiola-gruppen har undertecknat ett avtal om att samarbetet upphör.Samtidigt sålde LokalTapiola sin andel av Livförsäkringsbolaget Duo till Sparbankerna.I anknytning till att samarbetet upphör har man även i december 2012 gjort en avsiktsförklaring att försäkringsbeståndet överförs från Duo till LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Sparbankernas stiftelser beviljade 74 000 euro i stipendier

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2013 10:29 CET

Sparbankernas Forskningsstiftelse och Kluuvin Säätiö har beviljat 74 000 euro i stipendier till forskare och forskningsprojekt. Dessutom beviljades 7 500 euro i belöningar för utmärkta pro gradu-avhandlingar.

8 000 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

8 000 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2012 08:00 CET

Hela 7 946 finländare deltog i Sparbankernas omröstning om årets vinstmedel. Vårt varma tack till alla er som deltog! Vårt mål om 5 000 deltagare överskreds klart. Flest röster gavs i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Kuopio och Salo.

Sparbankens Sparbarometer 2012: Lånetak har oväntade effekter på sparandet och bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2012 08:00 CET

Nästan tre fjärdedelar (72 %) av dem som överväger att köpa sin första bostad hamnar i knipa om de själva måste finansiera tio procent av den första bostadens pris. Det är antingen omöjligt att skaffa en första bostad (18 %) eller anskaffningen måste skjutas upp tills man sparat tillräckligt (54 %). Resultaten framgår ur Sparbankens Sparbarometer som genomfördes i september-oktober 2012.

Hur ska Sparbanken använda sin vinst? Rösta och påverka!

Hur ska Sparbanken använda sin vinst? Rösta och påverka!

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2012 08:00 CET

Visste du att Sparbankerna varje år ger en del av sina vinstmedel till att stöda välbefinnandet i det lokala samhället? Nu, för första gången kan också du påverka valet av stödobjekt. Sparbanksgruppen har öppnat en Facebook-sida där du kan rösta på ett av tre alternativ. Teman är Barn och unga, Åldringar och Boendemiljön. Bland alla som röstat lottar vi ut en Sparelefant full med pengar.

Sparbankens nya Sb-Försäkring: personlig service på nätet

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2012 08:00 CEST

Sparbankerna har till ny skadeförsäkringspartner valt Suomen Vahinkovakuutus Oy. Bolaget erbjuder Sparbankerna skräddarsydda försäkringstjänster enligt den s.k. white label-modellen och Sparbankerna säljer försäkringarna under namnet Sb-Försäkring i enlighet med sitt eget varumärke.

Sb-prime sjunker till 1,00 procent

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2012 12:28 CEST

Sparbankernas primeränta, Sb-prime, sjunker 24.9.2012 från 1,50 procent till 1,00 procent. Sänkningen av primeräntan beror på att marknadsräntorna har sjunkit och på Sparbanksgruppens syn att räntenivån kommer att förbli låg tillsvidare.

Lönen kom, lönen gick? Med hjälp av Ekonomivakten får du mera för samma pengar

Lönen kom, lönen gick? Med hjälp av Ekonomivakten får du mera för samma pengar

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2012 08:00 CEST

Sparbanken har lanserat en ny elektronisk tjänst, Sparbankens Ekonomivakt. Den är en tjänst som fungerar i nätbanken och är avsedd för hantering, planering och uppföljning av den egna ekonomin. Den är avgiftsfri och lätt att använda. Ingen annan bank i Finland erbjuder en motsvarande tjänst.

Sparbanksgruppens marknadsöversikt

Sparbanksgruppens marknadsöversikt

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2012 08:01 CEST

I lösningen av eurokrisen riktas uppmärksamheten mot ECB:s åtgärder och den eventuellt kommande strukturen där problemländerna ansöker om ett stödpaket och förbinder sig till villkoren för det, varefter ECB köper ländernas skuldebrev på andrahandsmarknaden. Villkor borde ställas för bankernas tillgång till centralbankspengar. Långivningen till konsumenter och företag borde öka.

Finlands äldsta bankgrupp – Sparbankerna 190 år

Finlands äldsta bankgrupp – Sparbankerna 190 år

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2012 10:00 CEST

Sparbanksgruppen fyller 190 år nästa vecka. Sparbanken i Åbo var landets första Sparbank. Beslutet om att grunda banken togs den 21 augusti 1822 och banken invigdes den 4 januari 1823. Att en Sparbank grundades betydde att det blev möjligt för vanligt folk att sätta in pengar och ta lån. Sparbanksrörelsen stödjer sig alltjämt på sparbanksideologin, att främja individens och samhällets välfärd.

Tommi Rytkönen ny VD för Nooa Sparbank

Tommi Rytkönen ny VD för Nooa Sparbank

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2012 11:00 CEST

Ekon. mag, MBA Tommi Rytkönen (45) har utnämnts till ny verkställande direktör för Nooa Sparbank som fungerar i huvudstadsregionen. Han tillträder den 1 september 2012.

Eräjärven Säästöpankki och Längelmäen Säästöpankki planerar en fusion

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2012 10:00 CEST

Sparbankerna i Eräjärvi och Längelmäki förhandlar om att gå samman. Fusionsplanen undertecknades den 12 juni 2012 och principalerna fattar det slutliga beslutet i september. Om beslutet blir positivt inleder den nya banken sin verksamhet om ungefär ett år. Dess huvudkontor placeras i Orivesi.

Sparbankernas kundlojalitet en av de bästa

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2012 09:16 CEST

Sparbankerna har utsetts till tredje bästa företag i undersökningen Asiakkuusindeksi 2012 (kundrelationsindex) som genomfördes av Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto och konsultbyrån Avaus. Priserna utdelades på ett kvällsevenemang torsdagen den 19 april 2012.

Sb-prime sjunker till 1,50 procent

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2012 09:19 CEST

Sparbankernas primeränta, Sb-prime, sjunker 10.4.2012 från 1,70 procent till 1,50 procent. Sparbanksförbundets styrelse fattade beslut om saken idag. Sänkningen av primeräntan beror på att marknadsräntorna har sjunkit och på Sparbanksgruppens syn att räntenivån kommer att förbli låg tillsvidare.

Sparbanksförbundets årsmöte: förvaltningsrådets sammansättning förnyas

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2012 09:21 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 15 mars 2012 beslutade förnya sammansättningen av förbundets förvaltningsråd. Dessutom fastställde mötet bokslutet för 2011 och budgeten för 2012. I anslutning till årsmötet hölls Nooa Sparbanks, Sp-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor den 16 mars 2012.