Följ Sparbanksgruppen i Finland

Taggar

​​Sparbankernas Centralbank skaffar 500 miljoner euro på den internationella finansmarknaden

​​Sparbankernas Centralbank skaffar 500 miljoner euro på den internationella finansmarknaden

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2015 15:31 CEST

Sparbankernas Centralbank skaffar 500 miljoner euro på den internationella finansmarknaden.

Teemu Salmi kommunikationschef för Sparbanksgruppen

Teemu Salmi kommunikationschef för Sparbanksgruppen

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2015 09:09 CEST

​Ekon.mag., MBA Teemu Salmi (39) har utnämnts till kommunikationschef för Sparbanksgruppen från och med den 23 mars 2015. Han ansvarar för förbundets externa och interna kommunikation och rapporterar till marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä.

​Sparbankens enkät Vi Hjälper Finland Tillsammans berättar: Finländarnas vilja att hjälpa de äldre har ökat

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2015 10:55 CEST

Sparbanken frågade i början av året finländarna vem som på deras hemort behöver mest ekonomiskt stöd. Vi fick sammanlagt 5 500 svar och mest understöd fick barns och ungas välmående. Att hjälpa de äldre är ändå klart på väg uppåt och i Tammerfors, Jyväskylä och Helsingfors gick de äldre rentav om barn och unga.

Sparbankernas Centralbank fick kreditvärderingen "A-" av Standard & Poor’s

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2015 16:28 CEST

Den 7 april 2015 beviljade kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's Rating Services (S&P) Sparbankernas Centralbank Finland Abp den långfristiga kreditriskvärderingen (investment grade) "A-" och den kortfristiga kreditriskvärderingen "A-2". Scenarierna är negativa. Centralbanken är ett centralt kreditinstitut för Sparbanksgruppen.

​ Sb-Hem: Bostadsmarknaden äntligen på väg upp

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2015 07:00 CET

Bostadshandeln har i början av året överskridit prognoserna i hela landet. Sb-Hem gjorde i januari över 20 % flera affärer än året innan. Också i februari och mars har handeln gått klart bättre än de senaste åren. Sb-Hems verkställande direktör Antti Toivanen tror att bostadsmarknaden sakta men säkert svänger uppåt efter de svåra åren.

​Att flytta ihop får en att spara och placera mera

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2015 08:38 CET

Att flytta ihop ser ut att löna sig för den personliga ekonomin och öka sparandet och placerandet. Detta framgår av Sparbankens färska utredning där man analyserade hur ålder och hushållets storlek inverkade på hur man planerar sin ekonomi och hur man sparar och placerar. Utredningen är en del av den större undersökningen Så Sparar Finland som besvarades av nästan 1 500 personer i oktober 2014.

Nya Sparbanksgruppen går med stark kapitalbasen och framgångsrik in i år 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 08:00 CET

​För Sparbanksgruppen var 2014 ett mycket resultatrikt år. Sparbanksgruppens resultat före skatter var 63,1 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat var 46,6 miljoner euro. Sparbanksgruppens balansräkning ökade 8,9 % och var i slutet av året 8,4 miljarder euro (7,7 miljarder euro). Sparbankernas sammanslutning och den nya Sparbanksgruppen inledde sin verksamhet den 31 december 2014.*

Sb-Hem: När färre köper sin första bostad bromsar hela bostadshandeln upp

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2014 07:00 CET

De som köper sin första bostad har sedan 2006 minskat i antal med nästan 40 %. Konsekvenserna av detta syns i hela bostadshandeln och särskilt i slutet av kedjan. Statistikcentralens färska statistik bekräftar att priset på gamla egnahemshus fortsätter att sjunka.

Sparbankernas sammanslutning startar 31.12.2014

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2014 10:48 CET

​Sparbankernas sammanslutning inleder officiellt sin verksamhet den 31 december 2014. Beslutet fattades i slutet av november av Sparbanksförbundet anl:s styrelse och gäller alla Sparbanker och bolag som verkar under varumärkesnamnet Sparbanken.

Barometern Så sparar Finland 2014 berättar: Unga tror att de ska få det bättre ställt och äldre sparar för sämre tider

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2014 09:00 CET

Enligt Sparbankens färska barometer Så sparar Finland är kvinnor och män i olika ålder olika också som sparare och placerare. Barometern besvarades av ca 1 500 finländare över 15 år.

Sparbankernas sammanslutning fick koncession av Finansinspektionen

Sparbankernas sammanslutning fick koncession av Finansinspektionen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2014 15:35 CEST

Finansinspektionen beviljade den 16 oktober 2014 Sparbanksförbundet anl koncession, vilket gör att förbundet kan verka som centralinstitut för den sammanslutning av Sparbanker som bildas. Sammanslutningen inleder sin verksamhet senast i slutet av året.

Sparbankerna hade ett gott första halvår

Sparbankerna hade ett gott första halvår

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2014 08:00 CEST

Sparbankernas resultat för det första halvåret var som väntat mycket gott. Sparbanksgruppen har förberett sig för regleringsändringarna i god tid och konkurrenskraften förstärks ytterligare av den modell som sammanslutningslagstiftningen erbjuder. Utvecklingen av gruppstrukturen fortsätter hela året.

Sb-Hem: Nu lönar det sig att byta till större bostad

Sb-Hem: Nu lönar det sig att byta till större bostad

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2014 07:00 CEST

Bostadsmarknaden har stampat på stället de senaste månaderna. Bostadspriserna har sjunkit till och med i huvudstadsregionen. På marknaden förekommer ändå signaler som tyder på att handeln håller på att bli livligare. När särskilt priset på stora bostäder har sjunkit den senaste tiden har finländarna nu ett utmärkt läge att öka sin boenderymlighet.

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Social- och hälsovårdsreformen kan öka tudelningen på bostadsmarknaden

Sb-Hems bostadsmarknadsöversikt: Social- och hälsovårdsreformen kan öka tudelningen på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2014 07:00 CET

”Det färska beslutet om social- och hälsovårdsreformen och den pågående kommunreformen kan leda till att den regionala tudelningen på bostadsmarknaden fördjupas. Redan nu är den finländska bostadsmarknaden regionalt uppdelad i tillväxtcentra och glesbygdsområden med utflyttningsöverskott.

Beslut från Sparbanksförbundets årsmöte

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2014 13:58 CET

Sparbanksförbundets årsmöte den 13 mars 2014 fastställde antalet medlemmar i förvaltningsrådet, bokslutet för 2013 och budgeten för 2014. I samband med årsmötet hölls Sparbankernas Centralbanks, Nooa Sparbanks, Sb-Fondbolags och Sb-Hems bolagsstämmor.

Sparbankerna 2013: ekonomiskt starka mot fördjupat samarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2014 08:00 CET

Sparbanksgruppens år 2013, jämförelser med år 2012: • Rörelsevinst 73,5 miljoner euro, +9,5 procent • Kapitaltäckning 21,6 procent • Inlåning +3,7 procent • Bostadskrediter (inkl. förmedlade krediter) +2,7 procent • Företagskrediter (inkl. förmedlade krediter) +5,4 procent

Historiskt sparbanksbeslut: sammanslutning och centralinstitut

Historiskt sparbanksbeslut: sammanslutning och centralinstitut

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2014 10:30 CET

Sparbankernas representanter sammanträdde i dag den 23 januari 2014 i Helsingfors på Sparbanksförbundets extra stämma för att fatta ett av de mest betydande besluten i gruppens historia. De fattade beslutet att bilda en sammanslutning av Sparbanker, att godkänna verksamhetsprinciperna för den samt att omvandla Sparbanksförbundet till centralinstitut för sammanslutningen.

6 700 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2013 08:00 CET

6 734 personer deltog i Sparbankernas omröstning om detta års vinstmedel. Ett varmt tack till alla er som var med! Vårt mål på 5 000 personer överskreds igen klart. Den lyckliga vinnaren av prissumman på 1 000 euro lottades den 10 december.

Sparbanksgruppen förnyas och ansöker om koncession för sammanslutning

Sparbanksgruppen förnyas och ansöker om koncession för sammanslutning

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2013 08:00 CET

Sparbankerna har beslutat intensifiera sitt samarbete. Bankernas förvaltningsorgan fattade sina beslut under november. Nästa steg är att Sparbanksgruppen ansöker om koncession för den tätare strukturen av Finansinspektionen. Målet är att börja som en ännu starkare bankgrupp i början av 2015. Den nya Sparbanksgruppen bildas av 25 ekonomiskt starka, lokala och självständiga Sparbanker.

En stark och lokal Sparbank i Sydösterbotten

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2013 10:00 CET

Kristinestads, Närpes och Yttermark Sparbanker förhandlar om att gå samman. Bankernas styrelser har undertecknat ett intentionsavtal med avsikten att ytterligare stärka den framtida sparbanks­verksamheten i Närpes, Kristinestad, Bötom och Kaskö genom grundande av ett gemensamt sparbanksaktiebolag, Närpes Sparbank Ab.