Följ Sparbanksgruppen i Finland

Hur ska Sparbanken använda sin vinst? Rösta och påverka!

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 08:00 CET

Visste du att Sparbankerna varje år ger en del av sina vinstmedel till att stöda välbefinnandet i det lokala samhället? Troligen inte eftersom Sparbankerna inte har gjort något stort väsen av det. Nu, för första gången kan också du påverka valet av stödobjekt. Sparbanksgruppen har öppnat en Facebook-sida där du kan rösta på ett av tre alternativ. Teman är Barn och unga, Åldringar och Boendemiljön. Vem som helst kan rösta. Bland alla som röstat lottar vi ut en Sparelefant full med pengar (värde 1 000 euro).

Vare sig du är kund i Sparbanken eller inte, gå och kika på vår Facebook-sida ( också via hemsidan sparbanken.fi) och påverka! Rösta genom att gilla. Genom att kommentera och dela kan du påverka ännu mera. Hela FB-communityn står till ditt förfogande, varför inte utnyttja den till något gott. Stödet går till de orter där Sparbanken har kontor och du kan själv välja vilken ort du vill. När du har valt bland stödalternativen kan du också föreslå ett konkret mål. Sparbankerna fattar det slutliga beslutet om vart stödet ska gå i enlighet med det vinnande alternativet, men beaktar nog också förslagen.

Alla Sparbanker deltar ännu inte i år eftersom en del redan har hunnit besluta om sitt stödobjekt för detta år. Största delen – 27 Sparbanker av 33 – är ändå med och den summa som delas ut är åtminstone 500 000 euro.

Vad är det riktigt fråga om?

”Det är fråga om ett verkligt gammalt koncept som har moderniserats. Sparbankerna har, ofta ända sedan 1800-talet, delat ut vinstmedel för att främja välbefinnandet på den egna orten. Sparbankerna är ju på så sätt annorlunda banker att vinsterna inte går till ansiktslösa aktieägaren utan en stor del av dem används för det lokala samhället. Enligt sparbankslagen kan Sparbankerna dela ut vinstmedel för att främja sparsamheten och för andra allmännyttiga ändamål. För oss är det här en glad skyldighet. Nu när våra kunder och alla finländare kan delta blir det dubbel glädje”, berättar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Vi tror att Facebook-omröstningen ska öka sammanhållningen på våra verksamhetsorter och således stöda lokalsamhällets välbefinnande mycket mera än den penningsumma vi använder. Våra kunder och andra ortsbor kan i bästa fall uppleva att när det finns en Sparbank på orten mår hela omgivningen bättre. Den 200 år gamla sparbanksidén är idag modernare än någonsin”, konstaterar Kämäri.

”Facebook-omröstningen genomförs i år för första gången. Man kan också rösta per sms. Även på kontoret kan man få hjälp. Tid att rösta har man till 2.12.2012”.

När får vi veta resultaten?

Facebook-omröstningen börjar samma dag som startskottet går för Sparbankernas traditionella Sparsamhetsvecka. Röstningsresultaten publiceras i december.

När bankernas resultat för detta år och den summa som delas ut har fastställts senast i vår fattar bankerna sina beslut och informerar lokalt om stödobjekten och summorna. När hela gruppens slutliga stödsumma och alla mottagare har klarnat publiceras en riksomfattande sammanställning så att alla som deltog i omröstningen säkert ska veta hur bra de kunde påverka.

Är det här igen någon välgörenhetskampanj?

”Nej, det är det inte. Det här är en del av vårt ansvarsfulla verksamhetssätt. Ansvarsfullheten var central redan när Sparbankerna uppstod. Sparbankerna grundades för att främja sparsamhet och ökat personligt välstånd. Också ansvarsfullhet gentemot omgivningen är en del av Sparbankernas ursprungliga idé. Det är inte fråga om välgörenhet, publicitetstrick, enskild kampanj, sponsorering eller gröntvätt. Detta är vårt sätt att modernisera vår stödtradition. Vårt 190-årsjubileum är exakt rätt ögonblick för det. Det här kommer att bli en återkommande årlig praxis”, betonar Kämäri.

”Det högsta beslutande organet i varje Sparbank är principalerna. De väljs av Sparbankens insättarkunder och eventuella innehavare av grundfondsandelar. Principalerna beslutar om stödbeloppet och mottagarna. Tack vare den nya omröstningspraxisen kan våra insättningskunder, alltså de som väljer principalerna, direkt påverka välståndet i den egna omgivningen. Men man behöver inte vara kund, alla får rösta. Använd er rösträtt!” uppmuntrar Kämäri.


Ytterligare information hos Sparbanksförbundet:
Allmänt verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240 eller 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Hur konceptet uppstått utvecklingsdirektör Harri Mattinen, tfn (09) 5480 5210 eller 040 849 2559, e-post harri.mattinen@saastopankki.fi

Om genomförandet marknadsföringsdirektör Heli Mehtätalo-Takala, tfn (09) 5480 5237 eller 050 4026781,
e-post heli.mehtatalo-takala@saastopankki.fi.


Omröstning om vem som ska få Sparbankernas stöd pågår 29.10–2.12.2012. Hur gör man?

På Facebook: Välj ort och rösta genom att gilla här (eller via adressen sparbanken.fi.

Per sms: Skriv i meddelandet TUKI ORT 1, 2 eller 3 och skicka det till nummer 18232. Exempel: TUKI ESBO 3 (1 = åldringsarbete, 2 = barn- och ungdomsarbete, 3 = boendemiljön). Textmeddelandet är gratis.

Vad baserar sig utdelningen av vinstmedel för den egna omgivningen på? Utdrag ur Sparbankslagen

”Sparbanker och sparbanksaktiebolag …. inlåningsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet.” (1 kap 1 §)
”Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden eller för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller kapitallån eller inte läggs till sparbankens fria egna kapital kan medel genom principalernas beslut, om det belopp som styrelsen föreslår inte överskrids, användas för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål.” (2 kap 41 §)

Sparbankslagen 28.12.2001/1502: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011502

Titta också på en två minuters animation som visar varför Sparbankerna är annorlunda: http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/video/view/sparbankens-strategi-9081

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.