Följ Sparbanksgruppen i Finland

Finlands äldsta bankgrupp – Sparbankerna 190 år

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 10:00 CEST

Bild: På 1970-talet var reklamen för depositioner bland ungdomar färgstark och aktuell.

Finlands äldsta bankgrupp – Sparbanksgruppen – fyller 190 år nästa vecka. Sparbanken i Åbo var landets första Sparbank. Beslutet om att grunda banken togs den 21 augusti 1822 och banken invigdes den 4 januari 1823. Sparbanken i Åbo var den första finländska banken efter grundandet av Finlands Bank (1811). Att en Sparbank grundades var av stor betydelse eftersom det blev möjligt för vanligt folk att sätta in pengar och ta lån.

Sparbanksideologin hade uppkommit några årtionden tidigare i Storbritannien. Den var en europeisk motkraft till den samhällsbrytning som den industriella revolutionen medförde och som hade skapat vida proletära kretsar i städerna. Målet var att förbättra den ekonomiska ställningen för arbetarklassen som åtnjöt regelbunden lön. I början av 1820-talet nådde sparbanksrörelsen de nordiska länderna.

Ideologin introducerades i Finland av apotekaren, senare industrimannen John Julin. I april 1822 skrev han en artikel i Åbo Tidningar, där han betonade nödvändigheten av att grunda en sparbank som skulle komplettera inrättningarna för fattigvården och hjälpa den lägre och mindre upplysta befolkningen. Orsakerna var alltså samhällsgrundade.

Den första kontotransaktionen i Sparbanken i Åbo var en deposition på sex rubel som gjordes av kommerserådet Gestrins piga Hedvig Nyström den 4 januari 1823. (En historisk översikt finns som bilaga.)

Sparbanksideologin lever fortfarande

"Sparbanksrörelsen stödjer sig alltjämt på sparbanksideologin, dvs. att främja individens och samhällets välfärd. Att främja sparandet är Sparbankens särskilda ändamål enligt sparbankslagen. Vår främsta uppgift är inte att generera vinst för ansiktslösa aktieägare, utan att främja våra kunders ekonomiska välfärd. Sparbanken är till för sina kunder. Det här är inte bara tomma ord, utan det är så här vi arbetar”, säger Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

Lokala samfund understöds med en del av Sparbankernas vinster. Redan i mitten av 1800-talet nämndes understöd för allmännyttiga projekt i många Sparbankers stadgar. Sparbankerna främjar den lokala välfärden bl.a. genom att samarbeta med skolorna och ge bidrag till den lokala kulturen och bildningsverksamheten. Därtill gör Sparbanksstiftelserna årligen donationer.

Människonärheten är grunden för servicen

Sparbankerna har utgjort en självständig, finländsk bankgrupp i 190 år. De Sparbanker som klarade sig genom prövningarna på 1990-talet har byggt upp servicenätet på nytt och expanderat till nya områden. Gruppen består av Sparbanker, sparbanksägda servicebolag och Sparbanksförbundet. (Närmare uppgifter om gruppen finns som bilaga.)

Nya servicebolag som har grundats på 2000-talet är t.ex. Sp-Fondbolag Ab, Livförsäkringsaktiebolaget Duo, betalningsrörelsebolaget ACH Finland Ab och fastighetsförmedlingsbolaget Sb-Hem Ab. År 2003 grundades Nooa Sparbank Ab, som har verksamhet i huvudstadsregionen. (Uppgifter om servicebolag och samarbetspartner finns som bilaga.)

”Tack vare servicebolagen och ett heltäckande samarbetsnätverk kan Sparbankerna tillhandahålla alla tjänster i finansbranschen för såväl privatkunder som företag. Idag är Sparbankerna Finlands fjärde största bankgrupp mätt i antalet kunder och tredje största bankgrupp mätt enligt kontorsnätverket", berättar verkställande direktör Kämäri.

"Den personliga servicen är vår styrka. Penningaffärer är konfidentiella och privata angelägenheter. Vi garanterar att våra kunder alltid kan diskutera sina angelägenheter i lugn och ro med en bekant och pålitlig människa, antingen på kontoret eller per telefon. Penningaffärerna hanteras utifrån kundens egna behov och inte beroende på vilka produkter banken vill sälja. Vi vill vara en tränare för kunderna i ekonomifrågor och hjälpa dem att få pengarna att växa under kontrollerade former", betonar Kämäri.

”Att vår service är utmärkt kommer till uttryck i olika kundnöjdhetsundersökningar. Enligt undersökningen Asiakkuusindeksi 2012 (kundrelationsindex) är Sparbankerna på tredje plats när det gäller kundlojalitet. I den internationella EPSI Rating-undersökningen var kundnöjdheten bland Sparbankens kunder den näst bästa i Finland, och bland kunder under 30 år den bästa i branschen. Nio av tio kunder rekommenderar eller vill rekommendera Sparbanken för sina vänner, visar våra egna enkäter", fortsätter Kämäri.

Finländarna är värda bättre service

”Vi vill vara en betydande aktör och påverkare i finansbranschen. Men vi eftersträvar inte en stark ställning för att höja kunna vår egen företagsprofil, utan därför att finländarna är värda bättre service och människonära bemötande i sin egen bank. En sådan bank existerar idag. Sparbankerna är ett kundorienterat alternativ som visar respekt för människan.”

”Sparbankerna har en lång och fin historia. Därför vill vi framhäva att det är viktigt att alla sparbanksanställda känner till gruppens rötter och utgångspunkterna i sparbanksideologin. Bara på det viset kan vi agera på ett ansvarsfullt sätt och iaktta principerna även i framtiden. Om 10 år, vid vårt 200-årsjubileum år 2022, hoppas vi kunna berätta att vi har vuxit kraftigt särskilt i städerna och att var tionde bankkund har en Sparbank som sin huvudsakliga bank. Därtill siktar vi på att Sparbankerna är bland de tre bästa när det gäller hur bra de viktigaste målgrupperna känner till banken och hur attraktiv den upplevs bland dessa målgrupper", berättar Kämäri om gruppens framtidsvisioner. (Mer information om strategin finns som bilaga.)

”Ideologin och samhörighetskänslan uppmuntrar oss till framgång. Nästa exempel på sammanhållningen inom Sparbanken är sommardagen som firas i Åbo lördagen den 18 augusti 2012. Sommardagen är en fest för de anställda i hela gruppen. Till evenemanget har 600 personer anmält sig, dvs. nästan hälften av hela personalstyrkan. Nu är det dags att fira".

Ytterligare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri,
tfn (09) 5480 5240 eller 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Fyra PowerPoint-presentationer finns som bilaga. De behandlar sparbanksgruppens historia, basinformation om gruppen, gruppens samarbetspartner och strategi.

 

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.