Följ Sparbanksgruppen i Finland

Barometern Så sparar Finland 2014 berättar: Unga tror att de ska få det bättre ställt och äldre sparar för sämre tider

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2014 09:00 CET

Enligt Sparbankens färska barometer Så sparar Finland är kvinnor och män i olika ålder olika också som sparare och placerare. Barometern besvarades av ca 1 500 finländare över 15 år.

Finländarnas tro på att deras egen ekonomi ska förbättras inom ett år har avtagit en aning sedan 2010. Mest optimistiska när det gäller den egna ekonomin är kvinnor under 25 år och män i åldern 25–35 år, av vilka nästan hälften (44 %/48 %) tror att deras ekonomi ska förbättras. Mest pessimistiska är de som fyllt 60 år, av dem tror bara var tionde att deras ekonomi ska bli bättre i framtiden.

Ju äldre en person är dess längre fram verkade han eller hon planera sin ekonomi. Dessutom planerar männen sin ekonomi längre framåt än kvinnorna i alla åldersgrupper. Längst såg män över 60 år, av dem planerar 42 % sin ekonomi åtminstone ett år framåt. Av de kvinnor i samma ålder som svarade planerar 36 % sin ekonomi lika långt.

De som planerar sin ekonomi på kortast sikt var unga kvinnor, men inte heller de lever ändå en dag i sänder. Nästan hälften (47 %) av kvinnorna under 35 år och en tredjedel (34 %) av männen planerar sin ekonomi högst tre månader framåt. Över ett år framåt planerar bara 9 % av kvinnorna under 35 år och 26 % av männen.

Enligt undersökningen är kvinnor inte lika intresserade av ekonomiska frågor som män i samma åldersklass. Ett undantag är kvinnor över 50 år som överaskande kilade förbi männen i samma ålder när det gällde kunskapen om och intresset för ekonomi.

Två tredjedelar av dem som svarade sparar varje månad.

Bäst på att vända på slantarna var de som fyllt 60 år: av kvinnorna över 60 år meddelade 67 % och av männen 62 % att de också sparar en slant. Mest ur hand till mun lever 25–35-åriga kvinnor av vilka över hälften (53 %) berättade att de använder nästan alla pengar som kommer in.

Kvinnorna sparar mindre engångssummor per månad är männen.

När den vanligaste sparsumman hos kvinnor är högst 50 euro/månad är den 100–200 euro/månad hos männen. Också åldern påverkar hur mycket man sparar per månad. Medan 16 % av männen över 60 meddelar att de sparar över 400 euro per månad, är det ingen av männen under 25 som sparar så mycket.

Som största hinder för att börja spara eller spara mera anges små inkomster och stora utgifter, egen arbetslöshet samt det osäkra ekonomiska läget.

– Skillnaderna i hur de olika åldersgrupperna och könen använder pengar och sparar beror antagligen också på livssituationen. Medelåldern för dem som föder sitt första barn är 28,6 år, för alla föderskor är den 30,4 år. Studierna är i genomsnitt avklarade när man är 25. Således lever många av kvinnorna under 35 i en barnfamiljsvardag och försöker klara sig på moderskapspenningen och har kanske inte hunnit tjäna så mycket, resonerar marknadsförings- och kommunikationsdirektör Katja Änkilä i Sparbanksgruppen.

Männen sparar i aktier och fonder, kvinnorna placerar i en egen bostad.

Männen har oftare än kvinnorna både aktier (24 % vs 11 %) och fondplaceringar (34 % vs 25 %). Kvinnorna åter verkar placera i en egen bostad i yngre ålder än männen. En knapp tredjedel (27 %) av alla som svarade sparade endast genom att ha pengar på ett vanligt brukskonto.

De viktigaste kriterierna i valen av spar- och placeringsobjekt var att de ska vara trygga, ge avkastning, vara riskfria och lätta att realisera samt att det ska vara enkelt att spara. Medan en god avkastning var viktigt för såväl män som kvinnor hade kvinnorna också flera andra viktiga kriterier.

Kvinnorna önskade mer än männen att deras spar- och placeringsobjekt är trygga (88 % vs78 %), riskfria (81 % vs 63 %), enkla (79 % vs 68 %), ansvarsfulla (58 % vs 35 %) och ekologiska (49 % vs 31 %). Ju äldre kvinnorna var desto viktigare blev de här sakerna.

Över en tredjedel (35 %) av dem som är under 35 tänker öka sitt sparande och placerande under de följande 12 månaderna. Primus i gruppen är 25–35-åriga män, av dem tänkte 41 % spara och placera mera än nu.

– De unga männens placeringsiver kan också påverkas av att placerande av naturen är som att spela och tack vara de avancerade elektroniska tjänsterna är det lätt och roligt att spela och följa spelet. Jag hoppas att också vi kvinnor ska ta bättre kontroll över vår ekonomi och den vägen även förverkliga våra drömmar, säger Katja Änkilä.

Sparbanken är Finlands äldsta bankgrupp och har 470 000 finländska hushåll, små och medelstora företag eller lantbruk som kunder. För sina kunder tillhandahåller Sparbanksgruppen utöver heltäckande retail bankingtjänster även tjänster för bostadsbyte och försäkring. Till Sparbanksgruppen hör utöver 25 Sparbanker dessutom Sparbanksförbundet anl, Sb-Livförsäkrings, Sp-Fondbolag, Sparbankernas Centralbank och fastighetsförmedlingskedjan Sb-Hem. Sparbanksgruppen har ca 1155 anställda på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.