Följ Sparbanksgruppen i Finland

8 000 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 08:00 CET

Hela 7946 finländare deltog i Sparbankernas omröstning om årets vinstmedel. Vårt varma tack till alla er som deltog! Vårt mål om 5 000 deltagare överskreds klart. Den lyckliga vinnaren av 1 000 euro lottades den 14 december. Vinnaren finns i Åbo och har informerats om saken personligt. Flest röster gavs i Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Kuopio och Salo. Information om alla orter finns på Facebook.

Omröstningen genomfördes nu för första gången. Den ordnades 29.10–2.12.2012 på Facebook och per textmeddelande. Man kunde välja mellan tre stödteman: barn och unga, åldringar och boendemiljön. Flest röster fick barn och unga. Dessutom ville 560 personer föreslå ett konkret stödobjekt. Tack också för de här förslagen! Dem har Sparbankerna stor nytta av när de fattar de slutliga besluten om stödobjekten.

Besluten fattas senast i vår, varefter de meddelas lokalt. När hela Sparbanksgruppens slutliga stödsumma och alla mottagare är klara publicerar vi i vår ytterligare ett riksomfattande sammandrag om resultaten.

Alla Sparbanker deltog ännu inte det här året, eftersom en del redan hade hunnit besluta om sina stödobjekt för detta år. Största delen var ändå med – 27 Sparbanker av 33. De finns på 140 orter och stödet går till just dessa orters välfärd. Sammanlagt utdelas ca 610 000 euro.

Nästa omröstning ordnas i slutet av 2013.

Vad är det riktigt fråga om?

”Det är fråga om ett verkligt gammalt koncept som har moderniserats. Sparbankerna har, ofta ända sedan 1800-talet, delat ut vinstmedel för att främja välbefinnandet på den egna orten. Sparbankerna är ju på så sätt annorlunda banker att vinsterna inte går till ansiktslösa aktieägaren utan en stor del av dem används för det lokala samhället. Enligt sparbankslagen kan Sparbankerna dela ut vinstmedel för att främja sparsamheten och för andra allmännyttiga ändamål”, berättar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Vi tror att möjligheten att delta i Sparbankernas beslutsfattande har ökat sammanhållningen på våra verksamhetsorter och således varit ett mycket större stöd för lokalsamhällets välbefinnande än den penningsumma vi använder. Våra kunder och andra ortsbor kan i bästa fall uppleva att när det finns en Sparbank på orten mår hela omgivningen bättre. Den 200 år gamla sparbanksidén är idag modernare än någonsin”, konstaterar Kämäri.

”Det här är en del av vårt ansvarsfulla verksamhetssätt. Ansvarsfullheten var central redan när Sparbankerna uppstod. Sparbankerna grundades för att främja sparsamhet och ökat personligt välstånd. Också ansvarsfullhet gentemot omgivningen är en del av Sparbankernas ursprungliga idé. Det är inte fråga om välgörenhet, publicitetstrick, enskild kampanj, sponsorering eller gröntvätt. Detta är vårt sätt att modernisera vår stödtradition. Vårt 190-årsjubileum är exakt rätt ögonblick för det".


Ytterligare information hos Sparbanksförbundet:Allmänt verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240 eller 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Om genomförandet marknadsföringsdirektör Heli Mehtätalo-Takala, tfn (09) 5480 5237 eller 050 4026781, e-post heli.mehtatalo-takala@saastopankki.fi.

Vad baserar sig utdelningen av vinstmedel för den egna omgivningen på? Utdrag ur Sparbankslagen

”Sparbanker och sparbanksaktiebolag …. inlåningsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet.” (1 kap 1 §)
”Av den del av sparbankens vinst som inte används för ökning av reservfonden eller för utdelning av vinst på grundfondsandelarna eller kapitallån eller inte läggs till sparbankens fria egna kapital kan medel genom principalernas beslut, om det belopp som styrelsen föreslår inte överskrids, användas för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål.” (2 kap 41 §)

Sparbankslagen 28.12.2001/1502: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011502

Titta också på en två minuters animation som visar varför Sparbankerna är annorlunda:http://sparbanksgruppen.mynewsdesk.com/video/view/sparbankens-strategi-9081

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.