Följ Sparbanksgruppen i Finland

6 700 deltog i Sparbankernas omröstning. Tack till alla!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 08:00 CET

6 734 personer deltog i Sparbankernas omröstning om detta års vinstmedel. Ett varmt tack till alla er som var med! Vårt mål på 5 000 personer överskreds igen klart. Den lyckliga vinnaren av prissumman på 1 000 euro lottades den 10 december. Vinnaren finns i Uleåborg och har underrättats personligen. Flest röster gavs i Helsingfors, Tammerfors, Närpes, Kortesjärvi och Åbo. Information om alla orter finns på Facebook.

Omröstningen genomfördes nu för andra gången. Den ordnades 28 oktober–8 december 2013 på Facebook och per SMS. Man kunde välja mellan tre stödteman: barn och unga, åldringar och boendemiljön. Mest understöd fick barn och unga. Dessutom ville 850 personer föreslå konkreta stödobjekt. Tack för era förslag! De är till stor nytta för Sparbankerna när de fattar sina slutliga beslut om stödobjekten.

Besluten fattas senast i vår, varefter de meddelas lokalt. Information om Sparbanksgruppens slutliga stödsumma och objekt ges när nästa omröstning börjar i oktober 2014.

I omröstningen deltog 25 Sparbanker. De verkar på 135 orter och stödet går till just dessa orters välfärd. Den summa som delas ut är ca 430 000 euro.

Vad är det fråga om?

”Det är fråga om ett gammalt koncept som har moderniserats. Sparbankerna har stött välfärden på de egna orterna i många fall ända sedan 1800-talet. Sparbankerna är ju såtillvida speciella banker att de enligt lagen kan dela ut sina vinstmedel för att främja sparsamheten och till övriga allmännyttiga ändamål”, berättar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Vi tror att möjligheten att delta i Sparbankernas beslutsfattande har ökat sammanhållningen på våra verksamhetsorter. Folk kan i bästa fall uppleva att när det finns en Sparbank på orten så mår hela samhället bättre. Den 200 år gamla sparbanksidén är i dag modernare än någonsin”, konstaterar Kämäri.

”Omröstningen är en del av vårt ansvarsfulla verksamhetssätt. Ansvarsfullheten var central redan när Sparbankerna uppstod. Sparbankerna grundades för att främja sparsamhet och ökat personligt välstånd. Också ansvarsfullhet gentemot omgivningen är en del av Sparbankernas ursprungliga idé. Det är inte fråga om välgörenhet, sponsorering eller gröntvätt utan om att modernisera vår stödtradition.”


Ytterligare information på Sparbanksförbundet lämnas av:

Allmänt verkställande direktör Pasi Kämäri, tfn (09) 5480 5240 eller 0500 688 222, pasi.kamari@saastopankki.fi

Om genomförandet marknadsdirektör Heli Mehtätalo-Takala, tnf (09) 5480 5237 eller 050 402 6781, heli.mehtatalo-takala@saastopankki.fi.


Till Sparbanksgruppen hör 30 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.